அனைவருக்கும் வணக்கம்,

தொழில்நுட்பத்துறையில் 20 வருட அனுபவம் உள்ள சிப் சிஸ்டம்ஸ் நிறுவனம், ELECRONICS BUSINESS CENTER என்ற வணிக மையத்தின்
மூலம் Laptop & Desktop chip level துறையில் Complete ஆக BUSINESS ஆரம்பிக்க தேவையான அனைத்து வழிகாட்டுதலுடன் இந்த பயிற்சி கொடுக்கபடுகிறது.

இதன் மூலம் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான Laptop & Desktop தொழில் பயிற்சியுடன் சேர்த்து Social Media Promotion, Loans Guidance Tips,,Material Sourcing, Registration Support, Backup Support,Latest updates மற்றும் CCP Certificate -உடன் Book Materials வழங்கப்படும்.

இதன்மூலம் நீங்கள் தொழில் தொடங்கவோ அல்லது ஒரு நிறுவனத்தில் பணிபுரியவோ கண்டிப்பாக முடியும்..

www.chipsystems.in
98410 99911

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *