அனைவருக்கும் வணக்கம்.
தொழில் நுட்பத்துறையில் 20 வருடஅனுபவமுள்ள சிப் சிஸ்டம்ஸ் நிறுவனம் CCTV & SECURITY DEVICES TRAINING LIVE பயிற்சியை வீட்டிலிருந்தே Online-னில் LIVE- ஆக Zoom-ன் மூலம் கற்றுத்தருகிறோம். அதனுடன் 30 நாட்கள் Free online video class Login Access மற்றும் Reference Book Material (PDF), Cetrtificate (PDF) , Back up Support for Doubt Clearing. Date (03.05.2021) Monday to (07.05.2021) Friday.Time: 3 pm to 6 pm. Call/Whatsapp: 98410 99911

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *