அனைவருக்கும் வணக்கம்.
தொழில் நுட்பத்துறையில் 20 வருடஅனுபவமுள்ள சிப் சிஸ்டம்ஸ் நிறுவனம் Laptop Complete Chip level Service Training LIVE பயிற்சியை வீட்டிலிருந்தே Online-னில் LIVE- ஆக Zoom-ன் மூலம் கற்றுத்தருகிறோம். அதனுடன் 30 நாட்கள் Free online video class Login Acess மற்றும் Reference Book Material (PDF), Cetrtificate (PDF) , Back up Support for Doubt Clearing. Date (21.06.2021) to (25.06.2021). Call/Whatsapp: 9444034246

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *